Đại lý Ford Hà Nội

KỸ THUẬT VIÊN SỬA CHỮA CHUNG

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển trong hoạt động kinh doanh, chúng tôi cần tuyển nhân sự cho vị trí Kỹ thuật viên sửa chữa chung với yêu cầu như sau: